راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتال  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران


1- ورود به سامانه کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران از طریق آدرس :utdlib.ut.ac.ir
   2- ورود عبارت مورد جستجو و جستجوی یکپارچه در کل منابع و همه فیلدها
3- برای انجام جستجو و پالایش دقیق تر آن گزینه هایی همچون انتخاب نوع مدرک ، انتخاب فیلد مورد جستجو و ترکیب چند عبارت در چند فیلد مختلف در اختیار کاربر قرار دارد:

مثال:4- بعد جستجو جهت دیدن محتوای دیجیتال ، "عنوان" انتخاب می گردد.


5-  برای دیدن مدرک ، دکمه "محتوای دیجیتال" انتخاب می گردد.


6-  برای دیدن پیش نمایش  دکمه "پیش نمایش" انتخاب گردد.


7- برای خرید مدرک انتخاب شده، دکمه "پرداخت هزینه و دانلود " انتخاب می گردد.


8- جهت خرید فایل ، کاربر پست الکترونیک  خود را جهت دریافت لینک دانلود وارد کرده و دکمه "پرداخت هزینه و دانلود" ، را انتخاب می کند. 


9- در این مرحله کاربر به صفحه پرداخت بانک هدایت می شود.10- در صورتیکه پرداخت با موفقیت انجام شده باشد لینک دانلود منبع به پست الکترونیک کاربر ارسال می گردد.Copyright by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com