مدل سازی عوامل موثر بر موفقیت گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال[پايان نامه فارسي]

بنسبردی، علی
شناسگر رکورد: ۴۳۸۸۱
عنوان: مدل سازی عوامل موثر بر موفقیت گسترش برند باشگاه های حرفه ای فوتبال
نويسنده: بنسبردی، علی
موضوع: گسترش برند
موضوع: ارزش ویژه برند
موضوع: هویت تیمی هواداران
موضوع: اقدامات بازاریابی Brand extension
موضوع: Brand equity
موضوع: Fan's Team Identification
موضوع: Marketing activity
استاد راهنما: خبیری ، محمد
استاد راهنما 2: مجید جلالی فراهانی
استاد مشاور: محمود گودرزی
تاریخ دفاع: ۱۳۹۳ ۱۱ ۰۷
Copyright 2024 by Payam Hannan co ltd. PayamLib.com